Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné lhůtě. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Zboží lze reklamovat i osobně na níže uvedené adrese spolu s vyplněným formulářem.)

 

Adresát: Myhookah.cz, Plzeňská 470/76, 15000 Praha 5 - Košíře

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Telefonní kontakt:

 

Číslo bankovního účtu:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 Datum:                                                                                                                                   Podpis zákazníka:

 

 

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. (*) - nezapomeňte přiložit

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem .

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.

Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Před odesláním reklamovaného zboží nás předem informujte na e-mailu: myhookah@myhookah.cz, kdy vám připravíme kód pro odeslání zboží zdarma přes Zásilkovnu. 

 

Formulář pro reklamaci ke stažení zde